MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Laryngospazmus

Autor: MUDr. Hana Harazim, Monika Ďuricová, Jan Blahut

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: probuzení | extubace | bradykardie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Laryngospazmus je akutní život ohrožující stav způsobený reflektorickým uzávěrem hlasové štěrbiny hlasivkami. Vyvolávající činitelé podílející se na vzniku stavu můžou být sekrety (sliny, krev, žaludeční obsah), manipulace laryngoskopem nebo jiným materiálem k zajištění dýchacích cest v hypofaryngu. Častěji se vyskytuje u dětí, mladých dospělých  nebo velkých objemných lidí při extubaci v neúplném probuzení z celkové anestezie. Algoritmus prezentuje jeden z doporučených postupů jak řešit těžký laryngospazmus. 


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Předkládaný edukační algoritmus je poměrně zdařilou a přehlednou, osovou „kuchařkou“ pro řešení náhle vzniklého laryngospasmu u nekomplikovaného pacienta po chirurgickém výkonu.Sestava edukačních kroků odpovídá postupům , které jsou používány při výskytu této nežádoucí komplikace, se kterou se můžeme setkat u všech pacientů ( vyšší výskyt u dětských pacientů ), kteří podstupují terapeutický nebo diagnostický výkon prováděný v celkové anestezii.Kromě popisu vzniklé situace a nabídnutých řešení, jsou vhodnou součástí algoritmu i hodnoty monitorovaných funkcí ( SpO2, EKG, NIBP, RR), které svou hodnotou zdůrazňují závažnost dynamicky se vyvíjejícího stavu. Navržená řešení jsou koncipována tak , aby byl řešitel situace nucen zohlednit všechny faktory (včetně farmakoterapie ) týkající se nejen vzniklého stavu , ale i zátěže pacienta , se kterou vstupoval do výkonu ( zde asthma bronchiale). Na základě zvážení všech indícií je teprve možno správně a komplexně dořešit předkládané situace tak, jak se v klinické praxi objevují . Přímočarost a jednoduchost a zařazení jednotlivých kroků do děje celé klinické situace je zárukou snadné zapamatovatelnosti a uchopitelnosti jednotlivých fází léčby . Tedy stává se osovým řešením takové komplikace , které je možno na základě dalších znalostí a zkušeností rozšiřovat a rozvíjet i na komplikovanější situace či pacienty.Je však třeba připomenout , že výskyt laryngospasmu není striktně vázán jen na předkládanou klinickou situaci. Obecně se jedná o ochranný a obranný mechanismus , který zajišťuje uzávěr dýchacích cest proti aspiraci . Tedy v konečném důsledku existuje více situací , kdy je možný jeho výskyt. Jeho řešení však zůstává stejné či podobné .

publikováno: 26. 6. 2014 | poslední úpravy: 8. 7. 2019