MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Meningokoková sepse

Autor: MUDr. Elena Krátka, Lukáš Korbel, Michaela Gemrotová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: sepse | meningokok | antibiotikum

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Meningokoková sepse, meningokoková meningitida a sepse s meningitidou jsou onemocnění vyvolané gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis  a tvořící skupinu tzv. invazivních menigokových onemocnění. Nezanedbatelné procento zdravé populace je nosičem tohoto mikroba, který však na straně druhé dokáže způsobit fulminantně probíhající a často smrtící onemocnění. Algoritmus vás vtáhne do typického případu IMO a připomene nejdůležitejší principy léčby IMO.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Invazivní meningokoková infekce je závažné infekční onemocnění, které  postihuje zejména mladší věkové skupiny a  je zatíženo vysokou smrtností. Jeho nespecifické příznaky v počátečním stadiu a rychlost průběhu nejtěžších forem onemocnění vyžadují velmi  včasnou diagnostiku i razantní terapii ideálně zahájenou již v přednemocniční péči. Předložený algoritmus představuje jednotlivé kroky rychlé diagnostiky a léčby včetně podpůrné terapie, bez kterých nelze očekávat příznivé ovlivnění stavu. Algoritmus vás seznámí s hlavními zásadami diagnostiky a léčby IMO.

publikováno: 26. 12. 2012 | poslední úpravy: 13. 9. 2019