MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Analgezie při algických stavech ve stomatologii

Autor: MUDr. Zdeněk Daněk, Marta Gogolínová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: preemptivní analgezie | akutní pooperační bolest | chronická bolest | strategie analgezie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Algoritmus popisuje dvě situace bolestivých stavů orofaciální oblasti. První je zaměřena na akutní pooperační bolest po chirurgické extrakci třetích molárů a doporučené strategii analgezie. Druhá situace vystihuje problematiku dlouhodobé chronické bolesti onemocnění temporomandibulárního kloubu a nabízí léčebná opatření v jednotlivých fázích onemocnění. Student se seznamuje s doporučenými postupy konzeravtivní léčby i následnými možnostmi chirurgické terapie.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Předložené 3 testy určené pro studenty oboru zubního lékařství navozují typické situace, které se mohou u nemocného v průběhu vyšetření nebo ošetření v zubní ordinaci vyskytnout. Po úvodním popisu nastalé situace je uveden plánovaný výkon nebo postup ke stanovení  správné diagnózy. Následuje pak  ošetření v  logickém na sebe navazujícím průběhu, kde na  formulovanou otázku  jsou uvedeny vždy 4 odpovědi a jen jedna z nich je správná Student prochází fázemi stanoveného problému a opakovaná špatná odpověď na dílčí otázku jej z dalšího  testu vyřadí.
Situace uvedené v testech vhodnou a odborně správnou formulací otázek v  algoritmu běžného postupu vedou studenta k cíli. Test zanechá touto formou u studenta lépe vybavitelný  léčebný postup pro případ stejné reálné situace.

publikováno: 22. 12. 2011 | poslední úpravy: 13. 5. 2019