MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Akutní koronární syndrom - 2011

Autor: Lukáš Dadák, Hana Harazim, Martina Pleskačová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: rizikové faktory | infarkt myokardu | duální antiagregace | troponin | koronarografie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Infarkt myokardu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v naší populaci vůbec.  Na jeho vzniku se velkou mírou podílí značně rozšířené rizikové faktory jako je kouření, obezita, nesprávné stravovací návyky, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus. V našem algoritmu Vám představíme správný průběh diagnostiky a léčby infarktu myokardu i nejčastější chyby a omyly, které mohou život pacienta významně ohrozit.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Výukový algoritmus "Akutní koronární syndrom" dokumentuje případ pacienta s akutním infarktem myokardu z pohledu lékaře prvního kontaktu. V několika bodech přehledně popisuje jak hlavní kroky, které by měl lékař provést, tak i nejčastější chyby, kterých by se mohl dopustit.
V případě podezření na akutní IM je kladen důraz na včasný transport za specializované pracoviště a tím na zamezení zbytečné časové prodlevy, která může u této diagnosy mít neblahé následky. Ve zkratce je pak popsán další osud  pacienta a základní diagnostické a léčebné postupy v RZP, katetrizační laboratoři, i dlouhodobá doporučená medikace.

publikováno: 22. 12. 2011 | poslední úpravy: 19. 6. 2020