MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Léčba akutní pooperační bolesti - 2009

Autor: Ivo Křikava, Martina Kosinová, Gabriela Kolářová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: pooperační bolest | epidurální blokáda | strategie léčby bolesti | analgetický žebříček

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Léčba akutní pooperační bolesti je multidisciplinárním úkolem, za který jsou odpovědni jak anesteziolog, operatér, ošetřující lékaři, tak i sestry pooperačního oddělení. Z toho důvodu často dochází k přenášení kompetencí mezi zúčastněným zdravotnickým personálem a často nedostatečné péči o samotnou bolest pacienta. Časnou léčbou pooperační bolesti můžeme předejít její chronifikaci. Proto Vám předkládáme tento algoritmus týkající se léčby pooperační bolesti po nitrohrudní operaci.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Léčba akutní bolesti je jednou z hlavních složek moderní perioperační péče o pacienty. Má svůj význam nejen etický s dopadem na spokojenost pacientů, ale také brání negativnímu ovlivnění funkcí celé řady orgánových systémů. Moderní trendy v léčbě pooperační bolesti preferují analgetické postupy bez použití opioidů, především cílenou regionální analgezii a multimodální neopioidní analgezii. Předkládaný algoritmus klinicky věrně prezentuje rozvahu o způsobu perioperační analgezie, a interaktivním způsobem komentuje jednotlivé stěžejní body v rozhodovacím procesu. Zároveň uvádí možné komplikace analgezie u torakotomie a jejich řešení. Algoritmus vede studenta názorným a edukativním způsobem k racionální moderní analgetické praxi.

publikováno: 20. 12. 2011 | poslední úpravy: 11. 6. 2020