MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Kraniocerebrální trauma

Autor: MUDr. Petr Štourač, MUDr. Roman Štoudek, MUDr Michal Izakovič, Vendula Štarhová, Kristýna Koželuhová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: mozkový edém | intrakraniální tlak | ICP čidlo | manitol | TIVA

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Kraniocerebrální trauma je nejzávažnější skupina poranění, která je spojena s vysokou úmrtností a těžkými trvalými následky. V současné době stoupá četnost poranění mozku a lebky, často se vyskytují jako součást polytraumat. V našem algoritmu se seznámíte s přímým akutním poraněním mozku a jeho léčbou.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Předkládaný výukový rozhodovací algoritmus  nás postupně staví před jednotlivé problémy, které je nutno řešit u pacienta s KCT. Velmi oceňuji, že po zodpovězení každé otázky autoři uvedený postup komentují a vysvětlují proč byl, anebo nebyl správný. Toto, spolu s „reálností“ situace, jistě vede k daleko lepšímu zapamatování správného řešení problému. Správný postup v péči o pacienta s KCT od samého počátku je nesmírně důležitý pro dobrý výsledný outcome, neboť  čím více chyb se dopustíme, tím více ireverzibilních změn v mozkové tkáni nastane. Samozřejmě dalším stěžejním faktorem je čas. Zde hraje záchranný tým spolu s intenzivisty na urgentním příjmu zásadní roli a je zcela nezbytné, aby každý lékař, který se s takovým pacientem může setkat, měl správné algoritmy pevně zažité. Výukový algoritmus tedy považuji za přehledně zpracovaný a velmi edukativní.

publikováno: 3. 1. 2015 | poslední úpravy: 1. 4. 2019