MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Přežití sepse

Autor: MUDr. Elena Krátka, MUDr. Lukáš Breyer, Jan Mayer, Marek Kovář, Marek Kubík

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: antibiotika | volumoterapie | monitorace

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Sepse označuje systémovou zánětlivou odpověď organizmu na inzult infekční povahy. Může rychle prorůst do stadií těžké sepse a septického šoku se známkami multiorgánové dysfunkce až selhání vyžadující rozsáhlou podporu orgánových funkcí. Rostoucí počet septických pacientů jenom odráží skutečnost, že roste počet jedinců různým způsobem predisponovaných: pacientů imunosuprimovaných, podstupujících invazivní diagnostické a terapeutické procedury. Včasná diagnostika a neprodlená správná léčba je klíčová.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Autoři nás přehledně a v logických krocích provází současným pohledem na terapii a diagnostiku těžké sepse a septického šoku. Prezentovaný algoritmus je aktualizovanou verzí staršího algoritmu z roku 2010. Přes některé současné dílčí změny, základní pilíře diagnostiky a terapie těžké sepse zůstávají stále stejné. Zde je na místě zdůraznit, že jen rychlá diagnostika a rychlé zahájení adekvátní terapie dokážou zabránit progresi sepse do těžké sepse. Nadále platí, že se v terapii sepse v první řadě uplatňují adekvátně nasazená antibiotika a tekutinová resuscitace. Bohužel se stále v klinické praxi setkáváme s oportunním přístupem, kdy jsou antibiotika nasazena pozdě, nebo je ignorován nepoměr mezi náplní a kapacitou krevního řečiště při septickém stavu. Tento algoritmus tyto myšlenky velmi dobře postihuje a dle mého názoru je přínosem pro každého klinika.

publikováno: 20. 12. 2011 | poslední úpravy: 3. 10. 2019