O projektu

Vítejte na výukovém a publikačním internetovém portálu Sepsis-Q, který je zaměřený na sledování kvality (Q) intenzivní zdravotní péče oblasti terapie sepse, a to především u těžké sepse a septického šoku.

Cílem webového portálu Sepsis-Q je poskytnout místo pro publikaci edukačních a informačních materiálů o sepsi. Portál je koncipován jako široce otevřená platforma umožňující autorské i ediční vstupy odborné komunitě lékařů pracujících v této oblasti léčebné péče. Naleznete zde především různé edukační kazuistiky - prezentace reálných klinických případů sepse, které jsou založeny na datech výzkumné klinické databáze EPOSS. Součástí stránek je i informační servis o nových publikacích a odborných akcích a přehled nejdůležitějších doporučených postupů odborných společností.

Odbornou záštitu nad projekty Sepsis-Q a EPOSS převzaly:

Ke stažení


Aktuality

» Archiv