MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Advanced Trauma Life Support

Autor: Zbyněk Šimek, Daniel Barvík, Tereza Kramplová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: ATLS | trauma | trauma centrum | reassessment

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Na celosvětové mortalitě se trauma podílí 10 procenty, tedy zhruba 5 miliony obětí každý rok. A očekává se nárůst tohoto trendu. Snížit jej naopak může dobrá organizace péče o zraněné zejména v akutní fázi. Systematizovat a vylepšit tuto složku péče se již od roku 1978 snaží svým Advanced Trauma Life Support protokolem American College of Surgeons. Interaktivní algoritmus přibližuje využití protokolu ATLS v přednemocniční péči a na urgentním příjmu až po transport na operační sál. Popisuje základní schéma vyšetření, zajištění a terapie traumatizovaných pacientů.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Jde o dobře dokumentovanou interaktivní kazuistiku s rozborem případu úrazového nemocného, který utrpěl vysokoenergetické poranění. Diagnostika a resuscitační péče je analyzována od přednemocniční fáze až po vysoce specializovanou péči na oddělení urgentního příjmu, která seznámí čtenáře se základními aspekty péče o úrazového nemocného. Umožní tak vnímat celou problematiku v širším klinickém kontextu a pochopit jednotlivé souvislosti. Základem úspěšného managementu je v tomto případě dodržování zásad ATLS protokolu na místě úrazu a dále správné vyhodnocení třídění a rozhodnutí o dalším správném směřování pacienta. V přednemocniční i časné nemocniční fázi je nezbytné postupovat podle ABCDE postupu se základními klinickými a paraklinickými vyšetřeními. Novinkou je zavedení antifibrinolytické terapie v přednemocniční péči u nemocných s podezřením na úrazového krvácení. V rámci zajištění nemocného v nemocniční fázi je nezbytné zaměřit se na diagnostiku a léčbu dutinového krvácení, které je jednou ze základních příčin preventabilního úmrtí těchto nemocných. Pokud je pacient stabilní, má i při prokázaném dutinovém krvácení své místo CT vyšetření, které dokáže přesně diagnostikovat i poranění retroperitonea a poranění dutých orgánů. Vyšetření stavu koagulace viskoelastickými metodami (ROTEM) je ukázka moderního přístupu k úrazovým pacientům. Jejich přínos spočívá v možnosti cílené terapie pacientů. U hemodynamicky nestabilního zraněného ale nadále jasnou prioritou zůstává aktivace a podání masivního transfúzního protokolu a chirurgická zástava krvácení – damage control surgery.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 21. 8. 2020