MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Syndrom z visu

Autor: Deana Slovjaková, Tomáš Gyönyör, Tatiana Králiková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: Syndrom z visu | Trauma z visu | Penthrox | Horská medicína | HS | LZS

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Ať už při výkonu výškových prací či při rekreačním a sportovním lezení se můžete setkat s problematikou syndromu z visu. Jedná se o život ohrožující situaci charakterizovanou synkopou v důsledku hypoperfuze mozku, která se rozvíjí při delším pasivním sezení v sedacím úvazku. Algoritmus zdůrazňuje postupy prevence rozvoje syndromu z visu, které může využít každý kdo se ocitne v takové situaci. Zaměříme se na postup záchrany dvou horolezců v horském terénu, jednoho při vědomí a druhého v bezvědomí.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Se syndromem nebo traumatem z visu, jak se dříve uvádělo, se u nás málokterý profesionální záchranář během své praxe setkal. Přesto se jedná o stav, který snadno může skončit smrtí postiženého, pokud zdravotník nebude znát mechanismus jeho vzniku a základní principy pomoci u tohoto specifického postižení. Vzhledem k nízké četnosti těchto případů se donedávna v literatuře opisovaly často až obskurní postupy při záchraně. Díky práci dr. Rogera Mortimera z roku 2011 se zahájil mezinárodní výzkum patofyziologie syndromu z visu a na základě jeho výsledků jsou prezentována moderní doporučení, jak vzniku tohoto syndromu zabránit a jak postupovat v případě, že se již rozvinul. Oceňuji, že portál AKUTNĚ.CZ se chopil příležitosti, aby zajímavou formou předal tyto současné postupy profesionálům, kteří se nyní vzhledem k tomu, že nejen sporty jako horolezectví, speleologie nebo paragliding prožívají masivní nárůst zájmu, ale i výškoví pracovníci jsou vidět při práci častěji než dříve, mohou s nehodou pasivního visu v sedacím úvazku setkat běžněji.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 1. 6. 2020