MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Hemodynamický monitoring

Autor: Olga Smékalová, Kristina Šikulová, Jakub Kostka, Martina Růžičková, Tomáš Vobořil, Jan Beneš,

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: anestezie | hemodynamika | monitorace | MAP

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Znalost hemodynamiky není doménou jen anestezie, ale nedílnou součástí snad všech medicínských oborů. V našem algoritmu si řešitel může vyzkoušet několik možností sledování hemodynamiky u anestezovaného pacienta: neinvazivní měření krevního tlaku, kontinuální měření krevního tlaku invazivní i neinvazivní metodou, ale také pokročilou monitoraci prostřednictvím analýzy pulzové křivky. Správné vyhodnocení fyziologických funkcí nemocného má významný vliv na jeho outcome: při dlouhotrvající hypotenzi stoupá riziko perioperačního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, ale i poškození ledvin; naopak tekutinové přetížení může způsobit plicní edém nebo srdeční selhání.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Monitorace hemodynamiky patří mezí základní monitorované parametry u pacientů v celkové anestezii. Za minimální standard je považována neinvazivní monitorace TK (v časovém intervalu < 5 min.) a kontinuální snímání EKG. Nicméně v řadě případů je taková úroveň monitorace nedostatečná, především u fragilních pacientů a/nebo rozsáhlých operačních výkonů kde lze předpokládat rychlé změny hemodynamiky např. velké cévní výkony, jaterní resekce apod. V těchto případech je smysluplné využít kontinuální monitoraci krevního tlaku, ať již neinvazivní (podmínkou je dobré periferní prokrvení) nebo invazivní. Je prokázáno, že již krátké epizody hypotenze v řádu minut mohou mít negativní dopady. V případě fragilních pacientů a rizikových výkonů je na místě využití některého z minimálně invazivních hemodynamických monitorů, které nám poskytnout nejen informaci o TK, ale i srdečním výdeji a parametrech které jej ovlivňují (preload, afterload, kontraktilita). Takovéto měření je základem tzv. early goal directed therapy, která prokázala svůj přínos pro pacienty v celé řadě studií.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 1. 6. 2020