MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Obtížné zajištění dýchacích cest v těhotenství

Autor: Petr Štourač, Marta Juřeníková, Olga Půčková, Ekaterina Fedyukina

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: obtížné zajištění dýchacích cest | těhotenství | sugammadex | difficult airway management

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Obtížné zajištění dýchacích cest v těhotenství představuje život ohrožující situaci nejen pro rodičku, ale také pro plod. Ve třetím trimestru těhotenství se zvyšuje riziko obtížného zajištění až desetkrát oproti netěhotné populaci. Proto je nutné obtížné zajištění dýchacích cest včas rozpoznat, rychle postupovat a zajistit dostatečnou ventilaci, jinak hrozí závažné důsledky jako hypoxické poškození mozku, smrt plodu nebo matky. Tento algoritmus vám nabídne možnost řešit dvě situace obtížného zajištění dýchacích cest. V každé situaci použijeme rozdílné myorelaxans.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Riziko obtížného zajištění dýchacích cest je příčinou oprávněných obav každého anesteziologa. V případě těhotné jsou pak na místě obavy dvojnásobné, neboť dochází k ohrožení života a zdraví nejen vlastní těhotné ale i plodu. Proto je více než namístě, aby postup pro urgentní zajištění dýchacích cest u těhotné zvládal rutinně a spolehlivě každý anesteziolog. Tento algoritmus nám nabízí reálnou situaci, kdy je třeba jednat správně a rychle pro zajištění maximální bezpečnosti při zajišťování dýchacích cest u gravidní pacientky podstupující akutní či urgentní výkon. Algoritmus nás provádí bod po bodu rozhodovacím procesem u konkrétní pacientky a v přehledné a jednoduché formě umožňuje zopakovat si a zkontrolovat správnost základních postupů, které užíváme v každodenní praxi.

publikováno: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 20. 6. 2020