MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Metforminem asociovaná laktátová acidóza

Autor: Jitka Chlupová, Barbora Pernová, Dominik Nedoma

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: metformin | laktátová acidóza | diabetes mellitus 2. typu

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Laktátová acidóza je závažnou poruchou acidobazické rovnováhy, která může vzniknout u pacientů léčených metforminem. Metformin je v dnešní době jedním z nejvíce užívaných léků v terapii diabetes mellitus 2. typu. Algoritmus si bere za cíl seznámit řešitele s tímto stavem a jeho správnou terapií.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Laktátová acidóza asociovaná s metforminem (metformin-associated lactic acidosis, MALA) je vzácnou komplikací léčby tímto antidiabetikem spojenou s vysokou smrtností v řádu desítek procent. Stanovení správné diagnózy může být vzhledem k široké diferenciální diagnostice hyperlaktatémie a cirkulačního šoku obtížné. Nicméně při včasném rozpoznání a správně vedené léčbě je prognóza MALA významně lepší než prognóza laktátové acidózy stejné tíže, ale jiné etiologie. Prezentovaný algoritmus jednoduchou a přehlednou formou ukazuje základní principy léčby MALA, jimiž jsou komplexní přístrojová a farmakologická podpora orgánových funkcí a eliminace metforminu pomocí hemodialýzy. Velmi dobře je také ilustrován fakt, že spouštěcím mechanismem tohoto stavu často bývá infekce a dehydratace.

publikováno: 7. 5. 2020 | poslední úpravy: 1. 6. 2020