MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Dárcovství orgánů a smrt mozku

Autor: MUDr. Peter Kľúčovský, Návoj Michal, Šaffo Matúš

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: mozková smrt | dárcovství | transplantace | péče o dárce | kontraindikace | apnoe test | verifikace

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Mozková smrt je ireverzibilní vymizení všech mozkových funkcí včetně funkcí mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných systémů. Dárcem orgánů může být žijící člověk, nebo může být orgán odebrán z těla zemřelého. Podmínkou odběru orgánu u žijícího je svobodné a dobrovolné rozhodnutí dárce. Zemřelý dárce je nejčastěji člověk, u kterého došlo v důsledku těžkého poranění ke smrti mozku. Tento stav musí být medicínsky velice přesně klinicky vyšetřen a následně potvrzen objektivní zobrazovací metodou.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Algoritmus provádí odbornou veřejnost problematikou diagnostiky smrti mozku a indikacemi k odběru orgánů z těla zemřelého velice přehlednou a srozumitelnou formou. V úvodní části jsou podrobně probrány zásadní aspekty klinické diagnostiky smrti mozku, i její následné verifikace zobrazovacími anebo elektrofyziologickými metodami. Z uvedeného postupu zřetelně vyplývá jak autonomie kompetentních lékařů při diagnostice smrti mozku, tak i následná nezbytná těsná a především časná spolupráce s transplantačními koordinátory. Zmíněná je i potřeba kvalitní péče o dárce v období od diagnostiky smrti mozku až do doby samotného odběru orgánů.V celém algoritmu je kladen důraz na základní medicínské, legislativní i etické princípy v uceleném řetězci časově i logisticky navazujících kroků tak, aby uvedený algoritmus mohl být použít pro účely nejen výukové, ale i jako stručný manuál v běžné klinické praxi. Závěrem nelze než autorům poblahopřát i poděkovat za důkladnou práci, jakou problematika diagnostiky smrti mozku a odběru orgánů z těla zemřelého k transplantačním účelům vyžaduje.

publikováno: 1. 6. 2018 | poslední úpravy: 10. 3. 2019