MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Plicní embolie I

Autor: MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martin Minárik, Eva Mikulčíková

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: plicní embolie | D-dimery | polycytemia vera | venepunkce | antikoagulační léčba

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Plicní embolie je život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlé obstrukci plicnice nebo některé z jejích větví, především krevní sraženinou. Krevní sraženina neboli trombus vzniká nejčastěji v hlubokém žilním systému dolních končetin nebo žil pánevních. Proces embolizace je pak vlastní uvolnění trombu z místa svého vzniku do plicního řečiště. Velké procento pacientů jsou tímto onemocněním postiženo a velmi často není tento stav správně rozpoznán. Je důležité jej umět diagnostikovat a léčit.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Plicní embolie představuje jedno z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, které bývá obvykle následkem náhlé trombembolické obstrukce části plicního cévního řečiště. Její incidence v České Republice se předpokládá cca 10 000 ročně a neléčená vykazuje významnou mortalitu (kolem 30%).
Uvedený algoritmus diagnostiky a léčby plicní embolie představuje praktické vodítko pro lékaře zejména interních oborů. Zcela na místě je do kazuistiky zakomponovaná i problematika kauzální příčiny plicní embolie, upozorňující na nutnost vyšetření laboratorních a klinických rizikových faktorů tohoto onemocnění.

 

publikováno: 13. 9. 2014 | poslední úpravy: 19. 6. 2020