MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Toxická reakce na lokální anestetika

Autor: MUDr. Ivo Křikava, Ľubomíra Longauerová, Kristýna Melichárková, Tereza Šafaříková, Alexandra Lamprechtová

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: toxická reakce | infraklavikulární blokáda | bupivakain | lipidová emuzle

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Lokální anestetika jsou hojně používána anesteziology, operatéry, případně i praktickými lékaři. Při jejich použití hrozí riziko závažných toxických reakcí, které mohou vést i k fatálnímu konci. Předkládaný algoritmus ukazuje možnosti minimalizace těchto rizik a předkládá i postup při řešení  závažné kardiovaskulární komplikace podle současných doporučení.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Multimediální výukový algoritmus „Toxická reakce na lokální anestetika“ simuluje rozhodování anesteziologa v běžné klinické praxi. V kazuistice pacienta podstupujícího osteosyntézu zlomeniny předloktí v infraklavikulárním bloku autoři nabízejí vždy čtyři odpovědi, z nichž je jen jedna správná, na devět postupně pokládaných otázek týkajících se anatomie, výběru lokálního anestetika, nutných předoperačních vyšetření, zajištění a pomůcek před indukcí blokády, sledování po aplikaci lokálního anestetika, dávky a způsobu podání lokálního anestetika, prvních příznaků toxicity a reakce anesteziologa a další léčby při zástavě oběhu. Popis případu je vhodně doplněn obrázky a funkčními videosekvencemi. Za přednost považuji vhodný námět, podrobné zpracování scénáře od prvních rozhodnutí až do nutnosti resuscitace zástavy oběhu v důsledku toxicity lokálního anestetika.

V Praze 22. 1. 2012

publikováno: 22. 12. 2011 | poslední úpravy: 15. 5. 2019