MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Poresuscitační péče

Návrat spontánní cirkulace je pouze prvním krokem k zotavení po srdeční zástavě. Na podkladě protrahované hypoperfuze až ischemie orgánů a následné reperfuze dochází k rozvoji patofyziologických jevů, které označujeme jako postresuscitační syndrom. Tento algoritmus Vás provede současnými doporučeními v poresuscitační péči od zajištění ventilace ve voze RLP přes péči na oddělení JIP až po následnou rehabilitaci pacienta po srdeční zástavě.

Autor: MUDr. Olga Smékalová, Veronika Machalová, Tereza Novotná

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: poresuscitační péče | hypotermie | arytmie

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Návrat spontánní cirkulace je pouze prvním krokem k zotavení po srdeční zástavě. Na podkladě protrahované hypoperfuze až ischemie orgánů a následné reperfuze dochází k rozvoji patofyziologických jevů, které označujeme jako postresuscitační syndrom. Tento algoritmus Vás provede současnými doporučeními v poresuscitační péči od zajištění ventilace ve voze RLP přes péči na oddělení JIP až po následnou rehabilitaci pacienta po srdeční zástavě.


Přejít na
akutne.cz

Recenze

Recenzent:

MUDr. Roman Škulec, Ph. D., Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Česká republika

Mimonemocniční náhlá zástava oběhu je kardiovaskulární katastrofa, s kterou jsou poměrně často konfrontováni zdravotnické týmy v přednemocniční neodkladné péči, na urgentním příjmu i v nemocnici. Vypracovaný edukační algoritmus je zaměřený na nácvik přednemocniční i nemocniční poresuscitační péče. Jsou v něm zahrnuty všechny důležité rozhodovací momenty a postupy podle aktuálních doporučení. Je doposud nejlepší, jaký jsem kdy viděl. Obsahuje jasné správné odpovědi a nesprávné odpovědi v sobě zahrnují nejčastější dilemata a méně vhodné postupy. Nezahlcuje množstvím deskriptivních dat, ale inspiruje k dalšímu podrobnějšímu studiu jednotlivých kroků. Velmi oceňuji i závěrečné zdůraznění potřeby následné neurorehabilitační péče. 

publikováno: 25.5.2017 | poslední úpravy: 8.1.2018